Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding

Soms kan een kind zich er gewoon niet toe zetten om na schooltijd huiswerk te maken. Veel kinderen krijgen daarom na schooltijd studiebegeleiding. Deze kinderen hebben (tijdelijk) behoefte aan extra ondersteuning bij het maken van hun huiswerk. Dit gebeurt bij ons in kleine groepen.

SamSam biedt: studieplanning, extra uitleg, leerstrategie├źn en overhoringen.

Al lijkt het in eerste instantie een zware opgave om enkele keren per week of zelfs elke dag naar een instituut te gaan om onder toezicht huiswerk te maken, het levert uiteindelijk veel op: geen ouders meer die hun kind moeten achtervolgen met vragen als 'hoe staat het met je repetitie?', cijfers die eindelijk boven de zes uitkomen en in het weekend alle tijd om lekker uit te gaan, want het huiswerk voor maandag is al gemaakt op vrijdag!

Brugklastraining

Met plezier en zelfvertrouwen naar school!

Brugklasbegeleiding is er voor kinderen, die in de brugklas van het voortgezet onderwijs zitten en de eerste weken op weg geholpen willen worden. SamSam begeleidt deze kinderen.

De overgang van groep 8 naar de eerste klas van de middelbare school is een hele stap. Een nieuw (groot) gebouw, nieuwe vakken, een zware rugzak, roosters en natuurlijk een volle agenda. Voor veel kinderen is deze overgang even wennen.

SamSam helpt deze kinderen op weg. Door te werken aan planning en organisatie van het huiswerk, maar ook door het geven van tips over bijvoorbeeld samenvatten, zorgen we ervoor dat de kinderen met vertrouwen en plezier naar school gaan. Ook worden de kinderen overhoord om te kijken of ze de lesstof goed hebben begrepen. Tot slot is het belangrijk dat het kind zijn of haar verhaal over de schoolervaringen kwijt kan.

Brugklasbegeleiding valt qua werkwijze en tarief in principe onder huiswerkbegeleiding, maar beslaat vaak een kortere periode.

Brugklasbegeleiding vindt plaats vanaf 1 middag per week. SamSam zorgt voor een luisterend oor, geeft tips en zorgt ervoor dat het kind met plezier en vertrouwen naar school gaat.

Online - begeleiding

Omdat steeds meer mensen via internet naar mogelijke oorzaken en oplossingen zoeken, biedt SamSam een mogelijkheid tot Online - begeleiding. Per email zal een professionele SamSam coach door middel van thuisopdrachten en/of tips trachten het probleem te verhelpen. Is er meer nodig dan alleen de Online - begeleiding, zoals een training dan zal dit worden overlegd. Online - begeleiding is toegankelijk, snel, effectief, niet gebonden aan locaties en biedt veiligheid.

Online - begeleiding is onbeperkte begeleiding. Sommige kinderen hebben begeleiding van een half jaar nodig, anderen een maand. Dat is afhankelijk van de hulpvraag.

Voor meer informatie kunt u hier klikken