Beelddenken

Beelddenkers zijn bijzonder

Een grote groep ondergewaardeerde leerlingen heeft juist een bijzondere gave: het zijn beelddenkers! Zij denken niet in woorden, maar in beelden. Hierdoor wordt het lesmateriaal op school vaak niet of slechts gedeeltelijk begrepen en onthouden. Beelddenkers hebben vaak een leerachterstand of krijgen soms onterecht het label “dyslexie” opgeplakt. Bijles helpt niet of nauwelijks omdat er dan nog meer schoolwerk op een “foute” manier wordt aangeboden.

"Ik leer anders" training

SamSam Begeleiding is gecertificeerd coach van de “Ik leer anders” training (www.ikleeranders.nl) en gaat met de beelddenker aan de slag op een “andere” en leuke manier. Resultaat kan al snel worden geboekt en het gevoel van zelfvertrouwen neemt hierdoor ook enorm toe. Vanaf de leeftijd van 5 jaar is deze techniek aan te leren.

Blijf niet langer worstelen met schoolwerk! Leer anders!

Voor meer informatie kunt u hier klikken