Visuele disfunctie

Visuele disfunctie

Fixatie Disparatie is een visuele disfunctie die een onzichtbare belemmering veroorzaakt bij lees-, spelling. en concentratieproblemen. Bij deze visuele disfunctie, veroorzaakt door een onjuiste oogsamenwerking, nemen de hersenen de twee inkomende beelden niet correct als een stabiel enkelbeeld waar. Als je ergens naar kijkt moeten beide ogen naar hetzelfde punt kijken. Wanneer dit niet goed gebeurt, fixeer je (kijken) disparaat (niet goed). De hersenen kunnen de beelden van de beide ogen niet tot ëën enkel beeld versmelten waardoor het zien onduidelijk wordt. Dit kan wazig zicht of onrustig gedrag veroorzaken. Het is zeer aannemelijk dat een kind met Fixatie Disparatie na een dyslectie onderzoek als dyslectisch wordt beschouwd.

Onderzoek naar Fixatie Disparatie

Een Functioneel Optometrisch Onderzoek start met het onderzoek naar de gezondheid van de ogen. Indien er sprake is van een pathologisch probleem dan wordt het kind doorverwezen naar de oogarts. Zijn de ogen gezond dan volgt het meten van de ogen. Bij de meting wordt de gezichtsscherpte (het vermogen om scherp te zien) en de kwaliteit van de samenwerking van de ogen beoordeeld. Dit onderzoek gebeurt door een Functioneel Optometrist. Kinderpraktijk SamSam kan een screening verrichten om te beoordelen of er met visuele training kan worden gewerkt of dat er verder onderzoek moet worden gedaan. Aanvullende informatie is op de Fon-site beschikbaar.

Voor meer informatie kunt u hier klikken

Kenmerken Fixatie Disparatie

  • Hoofdpijn, `oogpijn` of `leesogen`
  • Branderige ogen en/of droge ogen
  • Zwakke oog-handcoördinatie
  • Niet netjes op de lijnen schrijven/slordig handschrift
  • Aanwijzen van de regel met lezen
  • Hakkelend lezen
  • Lezen niet leuk vinden
  • Zwak tekstbegrip / spelling
  • Hoofd niet recht houden bij lezen/schijven
  • Zwakke concentratie