Dyslexie

Dyslexie

Als iemand traag kan lezen en/of leest met veel fouten en mogelijk ook problemen heeft met spelling, dan kan er sprake zijn van dyslexie. In groep 3 kan duidelijk worden dat een kind mogelijk dyslexie heeft. Signalen kunnen al zichtbaar zijn in groep 1 en 2. Kinderen met dyslexie doen vaak extra hun best om bij te blijven; wat veel energie kost. Daardoor vallen de problemen wat minder op. In de brugklas komt dyslexie pas duidelijk aan het licht bij problemen met het leren van vreemde talen. Soms ontdekken volwassenen het van zichzelf pas op het moment dat hun eigen kind leesproblemen heeft. Als een van de ouders dyslexie heeft is de kans op een kind met dyslexie 50%.

Een kind met dyslexie is niet dom

Wanneer dyslexie niet ontdekt en/of onderkend wordt en wanneer geen hulp geboden wordt, kunnen emotionele problemen en een sociaal isolement ontstaan. Dyslexie heeft absoluut niets te maken met gebrek aan intelligentie.

Plan van aanpak

Kinderpraktijk SamSam werkt, als gecertificeerd Dyslexiebehandelaar, nauw samen met Praktijk Merkelbach (www.praktijkmerkelbach.nl) een onderzoeks- en adviesbureau voor kinderen, jeugdigen en volwassenen met specifieke leer-, sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen. SamSam verwijst het kind indien nodig door naar Praktijk Merkelbach, die op haar beurt na onderzoek het kind weer terugverwijst naar SamSam, met een op het kind afgestemd behandelplan.

BRON: Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie – www.nvlf.nl

Voor meer informatie kunt u hier klikken