Faalangst

Faalangstreductietraining

`Je hebt het in de vingers, het zit helemaal in je hoofd, maar het komt er niet uit.` Je presteert onder je kunnen. Je hebt faalangst.

Wat is faalangst?

Faalangst is de angst om te mislukken in situaties waarin iemand wordt beoordeeld of denkt te worden beoordeeld. En die angst werkt belemmerend. Faalangstige kinderen ontwikkelen een bepaald soort denken, zij denken vanuit een negatief zelfbeeld. De vrees om te mislukken staat centraal. Er wordt pas over faalangst gesproken als iemand zo gegrepen is door de angst voor mislukking dat zijn presteren er ernstig onder lijdt. Het eerste dat opvalt bij faalangst is: "Er komt niet uit wat er in zit".

Herkennen van faalangst

Faalangstige mensen hebben, ondanks hun overheersende negatieve verwachting, een sterke behoefte aan positieve verwachtingen van anderen. Na een volbrachte taak willen zij regelmatig een positieve reactie krijgen. Dit geeft meer zelfvertrouwen. Bij nieuwe opdrachten zijn faalangstige mensen vaak onzeker en weten zij niet goed hoe zij een opdracht moeten aanpakken. Vaak kijken zij eerst hoe anderen het doen. Bij leerproblemen, zoals dyslexie, beelddenken en ADHD, kan faalangst worden ontwikkeld.

Voor meer informatie kunt u hier klikken